Recent Changes

Monday, January 8

 1. page home edited ... #skolbibChatt Skolbiblioteken håller sina tjatt under taggen #skolbibChatt varje onsdag kl 20…
  ...
  #skolbibChatt
  Skolbiblioteken håller sina tjatt under taggen #skolbibChatt varje onsdag kl 20:00 till 21:00. Premiär den 18 november 2015!
  #Buttsex
  Jag älskar röv skola

  Välkomna!
  Denna wiki är till för att dels kunna sammanställa alla chattar i vårt Skolchatt arkiv men även en plats där vi kan lägga fram förslag till ämnen vi vill diskutera framöver och där kan du även rösta om det ämne du vill att torsdagens skolchatt ska handla om.
  (view changes)

Thursday, May 26

 1. page Nästa skolchatt - vad vill du prata om? edited ... Inkludering, hur skolor jobbar med att se alla elever som "våra" elever Hur kommer …
  ...
  Inkludering, hur skolor jobbar med att se alla elever som "våra" elever
  Hur kommer vi åt att många lärare struntar i betygssystemet?
  Motivation och variation - Hur upprätthåller vi vår entusiasm och hur gör vi undervisningen mångsidig
  Timplaner eller inte?
  Hur kan vi själva skydda oss från stress?
  Vad vill vi se, göra och uppleva på ex Skolforum?
  Hur får vi eleverna att förstå skolinspektionens frågor? Upplever att vi arbetar på rätt sätt men eleverna missförstår frågorna från inspektionen.
  Bra Katederundervisning - läraren som inspirerande berättare
  Hur kan facklig kamp föras lokalt trots att lokal konflikträdd saknas?

  Skolämnenas olika status
  Införandet av lämplighetstester i rektorsutbildningen
  (view changes)

Thursday, April 28

 1. page Nästa skolchatt - vad vill du prata om? edited ... Vad vill vi se, göra och uppleva på ex Skolforum? Hur får vi eleverna att förstå skolinspekti…
  ...
  Vad vill vi se, göra och uppleva på ex Skolforum?
  Hur får vi eleverna att förstå skolinspektionens frågor? Upplever att vi arbetar på rätt sätt men eleverna missförstår frågorna från inspektionen.
  Elevers språkliga förkunskaper. Elever på gymnasiet ex har svårt att tillgodogöra sig det formella språket både skriftligt och muntligt.
  Hur kan facklig kamp föras lokalt trots att lokal konflikträdd saknas?Höja kvaliteten på lärarutbildningen. Förstatliga skolan. Införa usk igen. Se över timplanen. Göra vissa ämnen valbara. Slå ihop lärarförbunden.

  Bra Katederundervisning - läraren som inspirerande berättare
  Hur kan facklig kamp föras lokalt trots att lokal konflikträdd saknas?
  (view changes)
 2. page Nästa skolchatt - vad vill du prata om? edited ... Läser in... Förslag på framtida skolchatt-ämnen "Hur invandringen påverkar skolan"…
  ...
  Läser in...
  Förslag på framtida skolchatt-ämnen
  "Hur invandringen påverkar skolan" med anledning av Skolverkets rapport
  Inkludering, hur skolor jobbar med att se alla elever som "våra" elever
  ...
  i betygssystemet?
  The Big Five - dess vara, icke vara och varför

  Motivation och
  ...
  undervisningen mångsidig
  Timplaner eller inte?
  Hur kan vi själva skydda oss från stress?
  (view changes)

Thursday, April 14

 1. page Nästa skolchatt - vad vill du prata om? edited ... Förslag på framtida skolchatt-ämnen "Hur invandringen påverkar skolan" med anlednin…
  ...
  Förslag på framtida skolchatt-ämnen
  "Hur invandringen påverkar skolan" med anledning av Skolverkets rapport
  Svensk skola har störst ordningsproblem i OECD. Varför?
  Inkludering, hur skolor jobbar med att se alla elever som "våra" elever
  Hur kommer vi åt att många lärare struntar i betygssystemet?
  The Big Five - dess vara, icke vara och varför
  Motivation och variation - Hur upprätthåller vi vår entusiasm och hur gör vi undervisningen mångsidig
  Timplaner eller inte?
  Hur kan vi själva skydda oss från stress?
  ...
  Elevers språkliga förkunskaper. Elever på gymnasiet ex har svårt att tillgodogöra sig det formella språket både skriftligt och muntligt.
  Hur kan facklig kamp föras lokalt trots att lokal konflikträdd saknas?Höja kvaliteten på lärarutbildningen. Förstatliga skolan. Införa usk igen. Se över timplanen. Göra vissa ämnen valbara. Slå ihop lärarförbunden.
  Bra Katederundervisning - läraren som inspirerande berättare
  Hur kan facklig kamp föras lokalt trots att lokal konflikträdd saknas?
  Skolämnenas olika status
  (view changes)

Tuesday, March 29

 1. page Nästa skolchatt - vad vill du prata om? edited ... Läser in... Förslag på framtida skolchatt-ämnen "Hur invandringen påverkar skolan"…
  ...
  Läser in...
  Förslag på framtida skolchatt-ämnen
  "Hur invandringen påverkar skolan" med anledning av Skolverkets rapport
  Svensk skola har störst ordningsproblem i OECD. Varför?

  Inkludering, hur skolor jobbar med att se alla elever som "våra" elever
  Hur kommer vi åt att många lärare struntar i betygssystemet?
  The Big Five - dess vara, icke vara och varför
  New public management. Ett växande problem för att få hållbar utveckling och kvalité i skolan
  Främlingsfientligheten bland kollegor? Vi vet ungefär hur våra elever tänker, men vuxna som undervisar o ger intryck?

  Timplaner eller inte?
  Hur kan vi själva skydda oss från stress?
  (view changes)

Thursday, March 10

 1. page Nästa skolchatt - vad vill du prata om? edited ... Läser in... Förslag på framtida skolchatt-ämnen Inkludering Hur Inkludering, hur skolor …
  ...
  Läser in...
  Förslag på framtida skolchatt-ämnen
  Inkludering
  Hur
  Inkludering, hur skolor jobbar
  ...
  "våra" elever
  Hur kommer vi åt att många lärare struntar i betygssystemet?

  The Big Five - dess vara, icke vara och varför
  New public management. Ett växande problem för att få hållbar utveckling och kvalité i skolan
  ...
  bland kollegor? Med tanke på den kalla högervind som blåser över landet. Vi vet
  Timplaner eller inte?
  Hur kan vi själva skydda oss från stress?
  (view changes)

Monday, March 7

 1. page Nästa skolchatt - vad vill du prata om? edited ... Timplaner eller inte? Hur kan vi själva skydda oss från stress? "Det räcker inte med s…
  ...
  Timplaner eller inte?
  Hur kan vi själva skydda oss från stress?
  "Det räcker inte med sunt förnuft!" Utifrån hjärnforskaren Katarina Gospics slutsatser - bör vi förbjuda mobilen i klassrummet? (18 minuter in i inslaget: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/589095?programid=3164)
  Vad vill vi se, göra och uppleva på ex Skolforum?
  Hur får vi eleverna att förstå skolinspektionens frågor? Upplever att vi arbetar på rätt sätt men eleverna missförstår frågorna från inspektionen.
  Elevers språkliga förkunskaper. Elever på gymnasiet ex har svårt att tillgodogöra sig det formella språket både skriftligt och muntligt.
  Främlingsfientlighet & Yrkesetik
  Hur kan facklig kamp föras lokalt trots att lokal konflikträdd saknas?Höja kvaliteten på lärarutbildningen. Förstatliga skolan. Införa usk igen. Se över timplanen. Göra vissa ämnen valbara. Slå ihop lärarförbunden.
  Hur kan facklig kamp föras lokalt trots att lokal konflikträdd saknas?
  (view changes)

Wednesday, February 17

 1. page Nästa skolchatt - vad vill du prata om? edited ... Förslag på framtida skolchatt-ämnen Inkludering Hur skolor jobbar med att se alla elever so…
  ...
  Förslag på framtida skolchatt-ämnen
  Inkludering
  Hur skolor jobbar med att se alla elever som "våra" elever
  The Big Five - dess vara, icke vara och varför
  ...
  i skolan
  Främlingsfientligheten bland kollegor? Med tanke på den kalla högervind som blåser över landet. Vi vet ungefär hur våra elever tänker, men vuxna som undervisar o ger intryck?
  Timplaner eller inte?
  Hur kan vi själva skydda oss från stress?
  ...
  inslaget: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/589095?programid=3164)
  Vad vill vi se, göra och uppleva på ex Skolforum?
  Hur får vi eleverna att förstå skolinspektionens frågor? Upplever att vi arbetar på rätt sätt men eleverna missförstår frågorna från inspektionen.
  ...
  Hur man kan/bör arbeta med skönlitteratur/läsning i skolan
  Vill gärna höra om lyckade ämnesövergripande tema f åk 7-9? Eller förslag på sådana. Hur väver vi ihop skoldagen och gör den mer elevnära och hel f eleverna samtidigt som vi lärare kan vägleda varandra i mera samarbete? Förmågor i strålkastarljuset.
  @VindelAlvan Hur skolor jobbar med att se alla elever som "våra" elever.
  @shpetter De nationella proven i SO
  @HannasTankar Föräldramöte. Hur organiserar vi så att det blir givande? Tips på vad man kan göra.

  Didaktiska tips
  Studie Schools - för/nackdelar, skulle det kunna funka i Sverige? http://www.studioschoolstrust.org/
  Hur ska man arbeta med kursplanemålen om estetiska perspektiv och estetiska lärprocesser i alla ämnen?
  Rasterna - är det lärarnas ansvar att organisera rastaktiviteter? Och i så fall hur gör vi det på bästa sätt?
  Vad utvärderar vi mest i skolan? Vad ger mest effekt? Mer om effektiva möten? Tavelmöten etc
  Hur får vi fler skolledare som är förankrade i pedagogisk forskning? Och varför säger forskarna att de går "ner" till skolan?
  Hur kan man jobba med peer instruction i andra ämnen än de naturvetenskapliga?
  Första dagen som lärare, tips och råd till en nyexad lärare!
  Klassrumsmöblering är ett gissel tycker jag. Jag har svenska. Ett kommunikationsämne i mångt o mycket. På högstadiet detta läsår. Ett rum jag delar med andra elever än de jag undervisar o andra lärare.Hur ser senaste forsking ut kring placering av bänkarna. Jag byter då o då. Prövar. Vill gärna få in tips på hur vi kan lösa det på bästa sätt
  Finns det några Måsten inom skolan, eller handlar det om att våra titta på allt & se till att det som görs görs av rätt skäl?
  "förstelärare" och andra karriärtjänster inom skolan. Fördelar och nackdelar?

  (view changes)
 2. page Nästa skolchatt - vad vill du prata om? edited ... Läser in... Förslag på framtida skolchatt-ämnen Inkludering The Big Five - dess vara, icke…
  ...
  Läser in...
  Förslag på framtida skolchatt-ämnen
  Inkludering
  The Big Five - dess vara, icke vara och varför
  New public management. Ett växande problem för att få hållbar utveckling och kvalité i skolan
  Främlingsfientligheten bland kollegor? Med tanke på den kalla högervind som blåser över landet. Vi vet ungefär hur våra elever tänker, men vuxna som undervisar o ger intryck?
  Timplaner eller inte?
  Hur kan vi själva skydda oss från stress?
  "Det räcker inte med sunt förnuft!" Utifrån hjärnforskaren Katarina Gospics slutsatser - bör vi förbjuda mobilen i klassrummet? (18 minuter in i inslaget: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/589095?programid=3164)

  Vad vill vi se, göra och uppleva på ex Skolforum?
  Hur får vi eleverna att förstå skolinspektionens frågor? Upplever att vi arbetar på rätt sätt men eleverna missförstår frågorna från inspektionen.
  Elevers språkliga förkunskaper. Elever på gymnasiet ex har svårt att tillgodogöra sig det formella språket både skriftligt och muntligt.
  Främlingsfientlighet & Yrkesetik
  Varför är vi rädda att rätta fel? Varför inte hjälpa E lära av fel? (ämne från tråd där ofta negativ hävdat att det är för brännande för att tas upp i #skolchatt)HurHur kan facklig
  ...
  lokal konflikträdd saknas?Hur mycket betyg avvikelser ifrån nationella proven klarar din skola? I vissa skolor skriver spc läraren nationella proven i den insats som kallas för "skrivstöd" för barn som inte orkar skriva, för att höja statistiken.Höjasaknas?Höja kvaliteten på
  Hur kan facklig kamp föras lokalt trots att lokal konflikträdd saknas?
  Skolämnenas olika status
  (view changes)

More