Recent Changes

Sunday, February 14

 1. page Nästa skolchatt - vad vill du prata om? edited ... Läser in... Förslag på framtida skolchatt-ämnen Vad vill vi se, göra och uppleva på ex Skol…
  ...
  Läser in...
  Förslag på framtida skolchatt-ämnen
  Vad vill vi se, göra och uppleva på ex Skolforum?
  Hur får vi eleverna att förstå skolinspektionens frågor? Upplever att vi arbetar på rätt sätt men eleverna missförstår frågorna från inspektionen.
  Elevers språkliga förkunskaper. Elever på gymnasiet ex har svårt att tillgodogöra sig det formella språket både skriftligt och muntligt.

  Främlingsfientlighet & Yrkesetik
  Varför är vi rädda att rätta fel? Varför inte hjälpa E lära av fel? (ämne från tråd där ofta negativ hävdat att det är för brännande för att tas upp i #skolchatt)Hur kan facklig kamp föras lokalt trots att lokal konflikträdd saknas?Hur mycket betyg avvikelser ifrån nationella proven klarar din skola? I vissa skolor skriver spc läraren nationella proven i den insats som kallas för "skrivstöd" för barn som inte orkar skriva, för att höja statistiken.Höja kvaliteten på lärarutbildningen. Förstatliga skolan. Införa usk igen. Se över timplanen. Göra vissa ämnen valbara. Slå ihop lärarförbunden.
  (view changes)

Thursday, January 28

 1. page home edited ... Vi som är delaktiga i Skollyftet har funderat en del på att skapa regelbundna skolchattar på t…
  ...
  Vi som är delaktiga i Skollyftet har funderat en del på att skapa regelbundna skolchattar på twitter under taggen #skolchatt. Tanken är att det ska vara kontinuerliga chattar, en gång i veckan utifrån förutbestämda, begränsade, ämnen. Vill du veta mer om hur #skolchatt fungerar rekommenderar vi Morricas skolchatt-manual.
  Vi chattar under taggen #skolchatt på twitter varje torsdag kl 20.00 till 21.00.
  #nlChatt - vilande
  Lillebror #nlchatt (Nya lärare och lärarstudenter) chattar på twitter varje tisdag kl. 20.00 till 21.00. Lägg gärna fram förslag inför nästa #nlchatt på den här sidan. Vill ni söka upp någon en gammal chatt så ska det vara möjligt i #nlchatt arkiv.
  #fskChatt
  Förskolans olika sorters pedagoger chattar varje torsdag kl 21.00 till 22.00 under taggen #fskChatt
  #fpChatt - vilande
  Fritidshemmets pedagoger avser att hålla sina chat under taggen #fpChatt varje måndag kl 21:00 till 22:00.
  #skolbibChatt
  (view changes)
 2. page Skolchatt arkiv edited I nuläget samlas inte skolchatt-flödet in. Skolchatt-arkiv 2014 2 januari 2014 pratade vi om …

  I nuläget samlas inte skolchatt-flödet in.
  Skolchatt-arkiv 2014
  2 januari 2014 pratade vi om vinstintressets betydelse i skolan.
  (view changes)
 3. page Nästa skolchatt - vad vill du prata om? edited ... Främlingsfientlighet & Yrkesetik Varför är vi rädda att rätta fel? Varför inte hjälpa E l…
  ...
  Främlingsfientlighet & Yrkesetik
  Varför är vi rädda att rätta fel? Varför inte hjälpa E lära av fel? (ämne från tråd där ofta negativ hävdat att det är för brännande för att tas upp i #skolchatt)Hur kan facklig kamp föras lokalt trots att lokal konflikträdd saknas?Hur mycket betyg avvikelser ifrån nationella proven klarar din skola? I vissa skolor skriver spc läraren nationella proven i den insats som kallas för "skrivstöd" för barn som inte orkar skriva, för att höja statistiken.Höja kvaliteten på lärarutbildningen. Förstatliga skolan. Införa usk igen. Se över timplanen. Göra vissa ämnen valbara. Slå ihop lärarförbunden.
  Hur kan facklig kamp föras lokalt trots att lokal konflikträdd saknas?
  Skolämnenas olika status
  Införandet av lämplighetstester i rektorsutbildningen
  (view changes)

Wednesday, January 27

 1. page Nästa skolchatt - vad vill du prata om? edited ... Läser in... Förslag på framtida skolchatt-ämnen Främlingsfientlighet & Yrkesetik Varfö…
  ...
  Läser in...
  Förslag på framtida skolchatt-ämnen
  Främlingsfientlighet & Yrkesetik
  Varför är vi rädda att rätta fel? Varför inte hjälpa E lära av fel? (ämne från tråd där ofta negativ hävdat att det är för brännande för att tas upp i #skolchatt)Hur kan facklig kamp föras lokalt trots att lokal konflikträdd saknas?Hur mycket betyg avvikelser ifrån nationella proven klarar din skola? I vissa skolor skriver spc läraren nationella proven i den insats som kallas för "skrivstöd" för barn som inte orkar skriva, för att höja statistiken.Höja kvaliteten på lärarutbildningen. Förstatliga skolan. Införa usk igen. Se över timplanen. Göra vissa ämnen valbara. Slå ihop lärarförbunden.

  Skolämnenas olika status
  Införandet av lämplighetstester i rektorsutbildningen
  ...
  Hur man kan/bör arbeta med skönlitteratur/läsning i skolan
  Vill gärna höra om lyckade ämnesövergripande tema f åk 7-9? Eller förslag på sådana. Hur väver vi ihop skoldagen och gör den mer elevnära och hel f eleverna samtidigt som vi lärare kan vägleda varandra i mera samarbete? Förmågor i strålkastarljuset.
  @braneback Hur bemöter vi föräldrar till barn med NPF (Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning)?
  @VindelAlvan Hur skolor jobbar med att se alla elever som "våra" elever.
  @shpetter De nationella proven i SO
  (view changes)

Thursday, December 10

 1. page skolbibchatt edited ... Fundera på ämnesområden att diskutera kring och lämna förslag! Härnäst: Onsdag 9/12 6/1 k…
  ...
  Fundera på ämnesområden att diskutera kring och lämna förslag!
  Härnäst:
  Onsdag 9/126/1 kl 20:00 - 21:00
  Hur ser ett gott samarbete med undervisande lärare ut, från skolbibliotekariens horisont?

  Tema kommer...

  Förslag på kommande ämnen:
  Hur arbetar vi med lärarstudenter?
  Hur jobba med guided inquiry - väglett undersökande arbetssätt. Att handleda elever för att utveckla undersökande och analytiska förmågor. (1)
  Hur utvärderar man skolbiblioteksverksamhet? (1)
  Vad har ni på gång i ert #skolbib nu till våren?
  Följ #**skolbibchatt**
  Tidigare ämnen
  (view changes)
  7:53 am

Wednesday, December 9

 1. page skolbibchatt edited ... 2/12 2015: Vad vill vi att KB ska jobba med i skolbiblioteksfrågor framöver? Elin Lucassi på K…
  ...
  2/12 2015: Vad vill vi att KB ska jobba med i skolbiblioteksfrågor framöver? Elin Lucassi på KB efterlyser önskemål. Läs mer på http://www.kb.se/bibliotek/Bibliotek/Skolbibliotek/Skolbiblioteksmaterial/
  9/12 2015: Hur ser ett gott samarbete med undervisande lärare ut, från skolbibliotekariens horisont?
  16/12 2015: ...Paus till början av januari
  (view changes)
  11:13 am

Monday, December 7

 1. page skolbibchatt edited ... Härnäst: Onsdag 9/12 kl 20:00 - 21:00 Ett av följande ämnen - kommer att avgöras via omröst…
  ...
  Härnäst:
  Onsdag 9/12 kl 20:00 - 21:00
  Ett av följande ämnen - kommer att avgöras via omröstning på twitter - håll utkik på hashtaggen!
  Hur ser ett gott samarbete med undervisande lärare ut, från skolbibliotekariens horisont?
  Hur utvärderar man skolbiblioteksverksamhet?
  Förslag på kommande ämnen:
  Hur ser ett gott samarbete med undervisande lärare ut, från skolbibliotekariens horisont? (1)
  Hur arbetar vi med lärarstudenter?
  Hur jobba med guided inquiry - väglett undersökande arbetssätt. Att handleda elever för att utveckla undersökande och analytiska förmågor. (1)
  ...
  25/11 2015: Hur arbetar skolbibliotek med att öka elevernas måluppfyllelse?
  2/12 2015: Vad vill vi att KB ska jobba med i skolbiblioteksfrågor framöver? Elin Lucassi på KB efterlyser önskemål. Läs mer på http://www.kb.se/bibliotek/Bibliotek/Skolbibliotek/Skolbiblioteksmaterial/
  9/12 2015: Hur ser ett gott samarbete med undervisande lärare ut, från skolbibliotekariens horisont?
  16/12
  2015: ...
  (view changes)
  7:40 am

Thursday, December 3

 1. page skolbibchatt edited ... Fundera på ämnesområden att diskutera kring och lämna förslag! Härnäst: Onsdag 2/12 9/12 …
  ...
  Fundera på ämnesområden att diskutera kring och lämna förslag!
  Härnäst:
  Onsdag 2/129/12 kl 20:00 - 21:00
  Vad vill vi

  Ett av följande ämnen - kommer
  att KB ska jobba med i skolbiblioteksfrågor framöver? Elin Lucassiavgöras via omröstningKB efterlyser önskemål.
  http://www.kb.se/bibliotek/Bibliotek/Skolbibliotek/Skolbiblioteksmaterial/.
  Förslag
  twitter - håll utkikkommande ämnen:hashtaggen!
  Hur ser ett gott samarbete med undervisande lärare ut, från skolbibliotekariens horisont?
  Hur utvärderar man skolbiblioteksverksamhet?
  Förslag på kommande ämnen:
  Hur ser ett gott samarbete med undervisande lärare ut, från skolbibliotekariens horisont? (1)

  Hur arbetar vi med lärarstudenter?
  Hur jobba med guided inquiry - väglett undersökande arbetssätt. Att handleda elever för att utveckla undersökande och analytiska förmågor. (1)
  ...
  man skolbiblioteksverksamhet? (1)
  Följ #**skolbibchatt**
  Tidigare ämnen
  ...
  25/11 2015: Hur arbetar skolbibliotek med att öka elevernas måluppfyllelse?
  2/12 2015: Vad vill vi att KB ska jobba med i skolbiblioteksfrågor framöver? Elin Lucassi på KB efterlyser önskemål. Läs mer på http://www.kb.se/bibliotek/Bibliotek/Skolbibliotek/Skolbiblioteksmaterial/
  9/12 2015: ...
  (view changes)
  2:40 am

More