skolbibchatt

SkolbibChatt


Vi möts under twittertaggen #**skolbibchatt** onsdagar klockan 20:00 - 21:00.

Fundera på ämnesområden att diskutera kring och lämna förslag!

Härnäst:

Onsdag 6/1 kl 20:00 - 21:00

Tema kommer...Förslag på kommande ämnen:
  • Hur arbetar vi med lärarstudenter?
  • Hur jobba med guided inquiry - väglett undersökande arbetssätt. Att handleda elever för att utveckla undersökande och analytiska förmågor. (1)
  • Hur utvärderar man skolbiblioteksverksamhet? (1)
  • Vad har ni på gång i ert #skolbib nu till våren?

Följ #**skolbibchatt**

Tidigare ämnen

  • 18/11 2015: Kompetensutveckling
  • 25/11 2015: Hur arbetar skolbibliotek med att öka elevernas måluppfyllelse?
  • 2/12 2015: Vad vill vi att KB ska jobba med i skolbiblioteksfrågor framöver? Elin Lucassi på KB efterlyser önskemål. Läs mer på http://www.kb.se/bibliotek/Bibliotek/Skolbibliotek/Skolbiblioteksmaterial/
  • 9/12 2015: Hur ser ett gott samarbete med undervisande lärare ut, från skolbibliotekariens horisont?
  • Paus till början av januari