Skolchatt arkiv

I nuläget samlas inte skolchatt-flödet in.

Skolchatt-arkiv 2014


2 januari 2014 pratade vi om vinstintressets betydelse i skolan.
9 januari 2014 pratade vi om tid.
30 januari 2014 pratade vi om att tiden för undervisning är helig.
6 februari 2014 pratade vi om vad som krävs för att vi ska lita på forskning även om den går emot vår erfarenhet.
13 februari 2014 pratade vi om vem som bör vara skolans huvudman och varför.
20 februari 2014 pratade vi om twitterkultur i det utvidgade kollegiet.
27 februari 2014 pratade vi om nationella proven och en ev digitalisering av proven.
6 mars 2014 pratade vi om skolutveckling i stort och smått.
13 mars 2014 pratade vi om vad som har effekt när det gäller att få elever respektera allas lika värde.
20 mars 2014 pratade vi om En till en - en dator/platta per elev.
27 mars 2014 pratade vi om språkutveckling i alla ämnen.
3 april 2014 pratade vi om fortbildning.
10 april 2014 pratade vi om införandet av lämplighetstester till lärarutbildningen.
17 april 2014 pratade vi om det nyinstiftade utbildningsvetenskapliga rådet.
24 april 2014 pratade vi om det fria skolvalet ur ett lärarperspektiv.
1 maj 2014 pratade vi om bedömningshysteri.
8 maj 2014 pratade vi om #kaosklass och arbetsro i klassrummet.
29 maj 2014 pratade vi om EU-valet.
24 juli 2014 efterlyste vi recept på skola med högt i tak, frispråkighet, kollegiestöd och tolerans.
31 juli 2014 pratade vi om hbtq i klassrummen/skolan.