Skolchatt 2012 - arkiv

Här hittar du de ämnen som skolchatt tog upp under 2012. Där det finns klickbara ämnen kan du läsa chatten i efterhand. (Gamla skolchatt har tyvärr raderats men skolchatt fr o m 9/2-12 går att läsa här i arkivet.)

TYVÄRR har tjänsten som vi använde för att samla in tweets från #skolchatt upphört vilket innebär att ingen av länkarna nedan går att öppna.

5 januari 2012 pratade vi om det entreprenöriella lärandet.
12 januari 2012 pratade vi om ledarskap i klassrummet.
19 januari 2012 pratade vi om hur vi kan utveckla elevernas språk i alla ämnen
26 januari 2012 pratade vi om att jämföra skolor
2 februari 2012 pratade vi om VFU, den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen.
9 februari 2012 pratade vi om att skriva sig till läsning. Kan även läsas här, fast med sista tweeten först.
16 februari 2012 pratade vi om hur vi hanterar konflikter mellan elever samtidigt som vi värnar om undervisningstiden.
23 februari 20212 pratade vi om hur vi effektiviserar våra möten.
1 mars 2012 pratade vi om hur vi hanterar och utmanar elever som nått längre.
8 mars 2012 pratade vi om kvalitativa läxor. Dock inte alla tweets då gränsen på 500 tweets uppnåddes (maxtal för att samla tweets med hjälp av tweetdocs)
15 mars 2012 pratade vi om lärare och sociala medier. Halva flödet kan även läsas här.
22 mars 2012 pratade vi om skolstress.
29 mars 2012 pratade vi om klasstorlekens betydelse.
5 april 2012 pratade vi om det finns en lärarkultur som innebär att lärare inte säger ifrån.
12 april 2012 pratade vi om kunskapssyn.
26 april 2012 pratade vi om lärares yrkesstatus.
3 maj 2012 pratade vi om lärande bedömning.
10 maj 2012 pratade vi om undervisning för lärande.
17 maj 2012 pratade vi om organisation och schema.
24 maj 2012 pratade vi om kunskapsklyftorna i den svenska skolan och vad vi kan göra åt dem.
31 maj 2012 pratade vi om användningen av lärverktyg som talsyntes, talböcker och rättstavningsprogram.
7 juni 2012 pratade vi om mentorskap och hur vi kan utveckla det.
14 juni 2012 pratade vi om läslust och läshastighet
26 juli 2012 pratade vi om HBTQ-frågor i skolans värld.
9 augusti 2012 pratade vi om skolstartsstruktur.
23 augusti 2012 pratade vi om mobbning.
30 augusti 2012 pratade vi om avundsjuka.
6 september 2012 pratade vi om blyga och tysta elever. (Vissa tweets från början av timmen saknas)
13 september 2012 pratade vi om förmågorna i Lgr 11 och #TheBigFive.
20 september 2012 pratade vi om elever som tar mycket av talutrymmet i klassrummet.
27 september 2012 pratade vi om skolbibliotek och hur de kan användas som en pedagogisk resurs.
4 oktober 2012 pratade vi om vad en bra IKT-strategi bör innehålla för att skolan ska få så bra premisser som möjligt.
11 oktober 2012 pratade vi om entreprenörskap och entreprenöriellt lärande.
18 oktober 2012 pratade vi om pedagogisk dokumentation.
25 oktober 2012 pratade vi om skam och sårbarhet i skolan.
1 november 2012 pratade vi om elevens val.
8 november 2012 pratade vi om skolans demokratiuppdrag (populär chatt och det går tyvärr bara att samla in max 500 tweets)
15 november 2012 pratade vi om att skapa en skola och en milj som främjar motivation. (Första kvarten saknas)
22 november 2012 pratade vi om de exceptionellt briljanta eleverna.
29 november 2012 pratade vi om hur man kan utveckla samarbetet mellan skola och lärarutbildning.
6 december 2012 pratade vi om hur vi kan skapa bra system för att hitta vikarier när läraren blir sjuk.
13 december 2012 pratade vi om hur vi hanterar fusk. (stora delar av chatten, dock inte hela)
20 december 2012 pratade vi om hur vi arbetar med sex- och samlevnadsundervisning.
27 december 2012 pratade vi om hur vi löser arbetsbelastningen kring nationella prov.