Skolchatt 2011 - arkiv

TYVÄRR verkar det som att många av våra gamla #skolchattar inte går att läsa längre, vi beklagar detta.

8 aug 2011 pratade vi om hur vi kan effektivisera lärarmöten
25 augusti 2011 pratade vi om bloggen i undervisningen.
1 september 2011 pratade vi om LPP.
8 september 2011 pratade vi om 1 till 1 och om/hur det påverkar elevernas läsande samt 1 till 1 överlag.
15 september 2011 fortsatte vi diskussionen om 1 till 1, nu med fokus på lärares kompetensutveckling.
22 september 2011 fortsatte vi diskussionen om 1 till 1 med inriktning på eventuella stödinsatser till elever och lärare.
29 september 2011 pratade vi om kunskapskraven och dess begrepp.
6 oktober 2011 pratade vi om lärares arbetsvillkor och arbetstid.
13 oktober 2011 pratade vi om forskande lärare och vad forskningsutbildade lärare kan tillföra skolan.
20 oktober 2011 pratade vi om hur allas kompetenser tas till vara i arbetslaget.
27 oktober 2011 pratade vi om de nya allmänna råden.
3 november 2011 pratade vi om hur vi får in elevdelaktighet i våra pedagogiska planeringar.
10 november 2011 pratade vi om den stora HUR-frågan.
17 november 2011 pratade vi om läxor.
24 november 2011 pratade vi om att vara och göra olika.
1 december 2011 pratade vi om lärares deltagande i skoldebatten.
8 december 2011 pratade vi om hur vi dokumenterar elevers lärande.
22 december 2011 pratade vi om studentexamen.
29 december 2011 pratade vi om det utvidgade lärarkollegiet.