Skolchatt 15 aug-13

Skolchatt 15 augusti 2013 om betydelsen av att läraryrket ses som attraktivt.