Förslag på framtida skolchatt-ämnen
Inkludering, hur skolor jobbar med att se alla elever som "våra" elever
Hur kommer vi åt att många lärare struntar i betygssystemet?
Timplaner eller inte?
Hur kan vi själva skydda oss från stress?
Vad vill vi se, göra och uppleva på ex Skolforum?
Skolämnenas olika status
Införandet av lämplighetstester i rektorsutbildningen
Hur främja kollegiala lärandet?
Elevdemokrati/elevdelaktighet
Lärares arbetsbelastning. Hur många kommuner/skolor har avstämningsperioder för att sprida arbetsbelastningen över året?
Kamratrespons, hur, när, dokumentation
Dokumentation av elever löpande i klassrummet
Från undervisning till lärande. Hur går det till?
Ordning och reda
Vi pratar mycket om elevernas rättigheter men vilka äro "lärjungarnas förnämsta skyldigheter"? I olika åldrar? Inspirationsmaterial: http://www.stockholmskallan.se/ContentFiles/SSA/1367_NyaElementarskolan/hemmet_1906.pdf
Hur man kan/bör arbeta med skönlitteratur/läsning i skolan
Vill gärna höra om lyckade ämnesövergripande tema f åk 7-9? Eller förslag på sådana. Hur väver vi ihop skoldagen och gör den mer elevnära och hel f eleverna samtidigt som vi lärare kan vägleda varandra i mera samarbete? Förmågor i strålkastarljuset.
Didaktiska tips
Hur ska man arbeta med kursplanemålen om estetiska perspektiv och estetiska lärprocesser i alla ämnen?
Rasterna - är det lärarnas ansvar att organisera rastaktiviteter? Och i så fall hur gör vi det på bästa sätt?
Vad utvärderar vi mest i skolan? Vad ger mest effekt? Mer om effektiva möten? Tavelmöten etc