FörskoleChatt Arkiv

Förskolechatt arkiv


De senaste 1500 tweetsen taggade #fskChatt

Torsdag 11 april
Vad är barnets bästa?

Torsdag 21 mars
Veckans ämne: Ur ett förskoleperspektiv - vad ska vi med skolan till? skolan = hela skolsystemet, fsk, sk, frit, gy #fskchatt

Bloggposter inför chatten
http://herothecoach.com/2013/03/18/fskchatt/ @HERO_Respondi

Det lustfyllda lärandet @Annklarsson

Vad ska vi med skolan till? @Lancefestivalen

Började tänka på temat till veckans #fskChatt på Twitter @OskarFredriksso


Torsdag 9 maj
http://forskolechatt.blogspot.se/2013/05/vad-ska-vi-prata-om-denna-gang.html


Torsdag 2 maj

Digitala lärmiljöer


Torsdag 18 april o 25 april
Etiska aspekter/dilemman med pedagogisk dokumentation

Texter inför chatten
http://annkronberglarsson.blogspot.se/2013/04/etiska-aspekter-pa-pedagogisk.html @Annklarsson

http://martinasmotesplats.blogspot.se/2013/04/etiska-aspekter-pa-pedagogisk.html @MartinaL71

7 mars kl 21.00
Vi utgår från denna tweet av @MiaESa
"Fsk ska motverka trad könsmönster och -roller". Hur? Öppet för olika tolkningar o arb.sätt.

Flera är tillfrågade att skriva lite i förväg om detta, vartefter kommer länkarna till texterna publiceras här:
@MiaESa: Jämställdhets- och genusarbete i förskolan
@MetaDest: Genus i förskolan
@Lancefestivalen Genusmedvetslös

28 februari kl 21.00
Om detta pratar vi på torsdagens förskolechatt:

”Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.”

http://www.lararnasnyheter.se/forskolan/2013/02/20/fragan-ar-inte-utan-hur


14 februari kl 21.00
Stora barngrupper, vi kommer inte undan dem. Hur hanterar vi dom för att ge alla barn det dom behöver och har rätt till? Hur organiserar vi verksamheten? Förslag på kreativa lösningar, förhållningssätt mm.
Förskolechatt i morgon på Twitter kl 21 till 22

http://live.twingly.com/forskolechatt